Mijn favorieten

Je kunt maar één keer een goede eerste indruk maken...

Indien u besluit de verkoop van uw object op een professionele manier via ons kantoor te laten plaatsvinden, dan zullen wij het volgende realiseren om deze verkoop succesvol te laten verlopen.

Aanmelden in het NVM uitwisselingssysteem
Binnen 24 uur wordt uw woning of bedrijfspand aan alle in de regio werkzame collega-makelaars aangeboden. De bij ons - en de bij onze NVM collega’s - ingeschreven zoekers zullen gelijktijdig per email worden geïnformeerd over het in de verkoop komen van uw object.

Verkooppresentatie
Wij verzorgen een professionele fotoreportage met hightech fotoapparatuur. De gemaakte opnamen worden gebruikt voor de verkoopbrochure, het actueel magazine, de Home en/of Business Promo Cards, de Raampresentatie, de Buurtmailing, de internetplaatsing op funda.nl en op onze eigen site www.q-vastgoed.nl.

Wij stellen een zo compleet mogelijke brochure van uw object samen voorzien van verkoopteksten, kenmerken, foto´s, roerende zaken lijst, kadastrale informatie, eventueel met plattegronden. Zodra alle informatie betreffende het object is verkregen, ontvangt u van ons een “preview” brochure, die vervolgens direct na uw goedkeuring naar de drukkerij zal worden verzonden voor uitgave. Al onze documentatie en presentatiemateriaal is van kwalitatief hoogwaardig drukwerk. Wij zorgen ervoor dat uw woning op een juiste manier in de markt wordt gepresenteerd.

Internetplaatsing
Uw object wordt geplaatst op onze eigen website www.q-vastgoed.nl en op de meest bekeken en belangrijkste landelijke vastgoed site Funda.nl en-/of Fundainbusiness.nl.

Bezichtigingen
Indien wij aanvragen voor bezichtigingen ontvangen, maken wij op voorbehoud een afspraak met deze kandidaten. Alle afspraken worden vooraf met u kort gesloten. Komt een geplande bezichtiging u niet uit, dan proberen wij met de kandidaat een andere afspraak te plannen. Indien wij een datum en tijdstip voor bezichtiging van uw woning hebben afgesproken, zullen wij voortijdig op de afgesproken tijd bij u object aanwezig zijn. De kandidaten worden door ons tijdens de bezichtiging van uw object begeleid. Waar nodig geven wij toelichting en beantwoorden vragen van de kandidaten. Aan het einde van de bezichtiging wordt de kandidaten gevraagd wanneer wij reactie van hen kunnen verwachten. Indien wij enkele dagen na de bezichtiging nog geen reactie hebben ontvangen, zullen wij zelf contact met de geïnteresseerde opnemen. Van alle kandidaten ontvangt u uiteindelijk bericht over de reactie van het object.

De onderhandeling
Indien door een kandidaat een bieding wordt uitgebracht, zullen wij hierover zo spoedig mogelijk informeren. In overleg met u wordt de onderhandeling tot een mogelijk akkoord voortgezet.

De verkoop
Als na onderhandeling een akkoord wordt bereikt, zullen wij voor u een onderhandse koopakte opstellen waarin wij alle overeengekomen en noodzakelijke voorwaarden en bepalingen zullen opnemen. Deze koopakte dient door zowel de verkoper als ook de koper te worden ondertekend. Nadat alle stukken door koper en verkoper zijn ondertekend zorgen wij ervoor dat originele koopakte aan de notaris wordt overhandigd. De notaris zorgt voor verdere afhandeling van de koopovereenkomst. De door ons opgemaakte onderhandse koopakte geldt hierbij als basis en blijft geldig, zelfs tot na de overdracht.

De oplevering en notariële overdracht
Op de datum van oplevering zal er nog een laatste inspectie door de betreffende partijen van het object plaatsvinden. Bij deze inspectie zullen wij eveneens aanwezig zijn en begeleiden wij de koper door uw object. Ook bij de overdracht bij de notaris zullen wij aanwezig zijn om zo nodig de laatste puntjes op de “i” te zetten.

Digitalisering
Als een van de eersten - en nog altijd als een van de enigen - is ons kantoor volledig gedigitaliseerd. Alle documentatie, contracten, informatie over het object, koper(s) en verkoper(s) wordt door ons digitaal verwerkt en opgeslagen. Dit vergemakkelijkt niet alleen een snelle en correcte voorbereiding voor het opstellen van bijv. de koopakte, maar ook bij opvraag van informatie achteraf kunnen wij snel het een en ander raadplegen.